Eureka Leuven | Van mankement tot talent.
Bekijk onze Persmap

 • Eureka Leuven

  • Eureka Onderwijs
   is kindgeoriënteerd. Kinderen en jongeren met leerstoornissen hebben nood aan aangepaste ondersteuning en advies. Eureka Onderwijs biedt voltijds erkend dagonderwijs voor basisonderwijs en eerste graad secundair. Ouders kunnen terecht in het multidisciplinair onderzoeks- en adviescentrum voor leerstoornissen en hoogbegaafdheid. Het advies ondersteunt de integratie van het kind in de Vlaamse scholen. Tijdens de vakantie zijn er weekcursussen. Een beperkt aanbod van naschoolse begeleidingen op maat ondersteunt individueel aangepaste trajecten.
  • Eureka Die-'s-lekti-kus
   vertrekt vanuit de vraag van onderwijsmedewerkers en ouders. Deze organisatie maakt de expertise over leerstoonissen vlotter en vrij toegankelijk in alle Vlaamse scholen en ook buiten Vlaanderen. De website www.letop.be en de e-nieuwsbrief ontsluiten de expertise. Verschillende zorgmappen staan gratis online.
  • Eureka ADIBib
   organiseert de gratis digitale voorleesbare bibliotheek van schoolboeken voor leerlingen met een beperking in de schriftelijke communicatie en dit in samenwerking met het departement Onderwijs en de Vlaamse uitgeverijen.
  • Eureka Expert
   een breed aanbod op vlak van vorming en educatief materiaal. Eureka Expert innoveert in e-learning en biedt een brede waaier van praktijkondersteunende vormingen die STICORDI-maatregelen stimuleren en operationaliseren in alle scholen. Een gamma van educatieve werkboeken laat ouders en scholen toe aangepaste leermaterialen te gebruiken.
  • Eureka Foundation
   stimuleert de ontwikkeling van innovatie in de aanpak en preventie van leerstoornissen zowel binnen Eureka als in onze maatschappij. Eureka Foundation engageert zich in het streven naar een universeel ontwerp waarbij elk kind zijn plek vindt in het onderwijslandschap en zoveel mogelijk gestimuleerd wordt.

  Onze missie

  • Kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen kansen geven om:
  • hun talenten te ontwikkelen;
   = mankement leren compenseren, mogen studeren
  • maatschappelijk actief te kunnen zijn;
   = lezen en schrijven compenseren
  • zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste personen.
   = zelfbeeld

  Bekijk onze persmap


  Naar de website »